Ceca

Mrzi me

Sto za dvoje, sveće, poljubci i reči
Sve je jeftino
Od nas dvoje ovde skuplja je i voda koju pijemo
I ova strast celebrity porn za kraj bedan je pokušaj
Da što je bilo jednom probamo još jednom
Polovna ljubav, polovni snovi više ne zovi

Ref.

Prvog dana celebrity nude biću kritično
Drugog hot lesbian porn tuđa prilično
Već trećeg dana šta, preživeću buy generic viagra online tebe ja
Biću porno gay lepša nego ikada i pozvaću te nikada
Šta da ti kažem šta, mrzi me to sam ja
Ti black porn mi nisi dao da na sebe ličim
Trpela sam to, nude celebrities i što mi sada laskaš
To je stvarno ničim izazvano
I ova strast za kraj bedan je pokušaj
Da što je bilo jednom probamo još jednom
Polovna ljubav, polovni snovi više ne zovi

Ref.

Prvog celeb sex tapes dana biću kritično
Drugog tuđa prilično
Već trećeg dana šta, preživeću tebe ja
Biću lepša nego ikada i pozvaću te nikada
Šta da ti kažem šta, mrzi me to sam ja
Mrzi me, mrzi me, mrzi me …
Prvog dana biću kritično
Drugog tuđa prilično
Već trećeg dana šta, preživeću tebe ja
Biću lepša nego ikada i pozvaću te nikada
Šta da ti kažem šta, mrzi me to sam ja

Le phone porn ave a Reply